การบริหารจัดการในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21

การบริหารจัดการในชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนการสอนในชั้นเรียนศตวรรษที่ 21 จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีความเป็นทันสมัยขึ้น ดั้งนั้นการบริหารจัดการในชั้นเรียนก็ควรทันสมัยขึ้น โดยการ ให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเองว่าเด็กควรจะบริหารการเรียนอย่างไร เช่น การเรียนนอกห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกีี่ยวข้อง การเรียนรู้ที่ไม่ต้องนั่งเรียนที่ห้องเรียนก็ได้ นั่นคือ การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s